Zapraszamy wszystkich członków Grupy Wymiany Doświadczeń utworzonej w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy..." oraz wszystkie gminy, które złożyły wnioski do naszego konkursu na mikrogranty, do udziału w 2. spotkaniu GWD, które będzie miało miejsce w Poznaniu, w dniu 13 czerwca 2016 r.

Głównym tematem spotkania będzie prezentacja projektów z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE zgłoszonych do ww. konkursu i zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej. Następnie uczestnicy konkursu ocenią poszczególne projekty wg przyjętej karty oceny (bez możliwości oceny własnego wniosku), a ich ocena uzupełni ocenę dokonaną przez Komisję Konkursową. Ostateczna uzyskana przez dany projekt punktacja stanowić będzie średnią ważoną z ocen przyznanych przez uczestników konkursu i Komisję (60% wagi - głos Komisji i 40% wagi - głos uczestników), a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie spotkania.

Lista wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny zostanie zamieszczona na stronie projektu w dniu 7 czerwca br. Zgłoszone do konkursu projekty stanowią wartościowe źródło wiedzy nt. planów polskich gmin w obszarze zarządzania energią w sektorze komunalnym i mogą stanowić inspirację także dla innych samorządów lokalnych. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej.

Zaproszenie

Program

Zgłoszenie

Mapa

Lista hoteli


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.